QRCode

電磁脈波

electromagnetic pulse

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

由電磁場產生感應振盪的脈動波形。

電磁脈波

electromagnetic pulse

electromagnetic pulse 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
electromagnetic pulse 電磁脈衝
學術名詞
核能名詞
electromagnetic pulse 電磁脈衝
學術名詞
物理學名詞
electromagnetic pulse 電磁脈衝
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
electromagnetic pulse 電磁脈衝
學術名詞
機械工程
electromagnetic pulse 電磁脈衝
學術名詞
電機工程
electromagnetic pulse 電磁脈衝
電磁脈波 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
電磁脈波 electromagnetic pulse{=EMP}

引用網址:
  • / 219