QRCode

驅動機機架

drive bay

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

電腦框架的一塊中空的矩形區域,用以置放磁碟驅動機。

驅動機機架

drive bay

drive bay 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
drive bay 驅動機機架
驅動機機架 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
驅動機機架 drive bay

引用網址: