QRCode

檢測

detection

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

在通訊系統之接收端,由接收到的調變信號中找出正向包封,以分離被調變信號和載波之過程。

檢測

detection

detection 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
detection 偵檢,偵測
學術名詞
化學名詞-化學術語
detection 偵檢
學術名詞
畜牧學
detection 檢測;檢出
學術名詞
紡織科技
detection 檢出,檢測
學術名詞
航空太空名詞
detection 偵檢
學術名詞
生產自動化
detection 檢波
學術名詞
海事
detection 檢波
學術名詞
通訊工程
detection 檢測,偵測,檢波
學術名詞
核能名詞
detection 偵檢;探測
學術名詞
氣象學名詞
detection 探測;檢波
學術名詞
地球科學名詞-大氣
detection 探測;檢波
學術名詞
地球科學名詞-太空
detection 探測; 檢測; 檢波; 偵測
學術名詞
海洋地質學
detection 偵測
學術名詞
測量學
detection 檢波
學術名詞
數學名詞
detection 檢查
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
detection 偵檢
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
detection 檢測;偵測;檢波
學術名詞
電力工程
detection 檢波
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
detection 探測;探查
學術名詞
計量學名詞
detection 偵測;檢波
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
detection 探測;探查
學術名詞
海洋科學名詞-水下工程
detection 偵測;檢測
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
detection 偵測
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
detection 偵檢;探測
學術名詞
電子計算機名詞
detection 檢測
學術名詞
電子工程
Detection 偵測
學術名詞
機械工程
detection 偵檢;檢測
學術名詞
電機工程
detection 檢波;偵檢;探測
檢測 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
檢測 detect
學術名詞
電子計算機名詞
檢測 detect
學術名詞
電子計算機名詞
檢測 detected
學術名詞
電子計算機名詞
檢測 detecting
學術名詞
電子計算機名詞
檢測 detection
學術名詞
機械工程
檢測 detecting test
學術名詞
機械工程
檢測 maeasurement

引用網址: