QRCode

輪廓萃取

contour extraction

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指圖像處理時,萃取圖像的相關輪廓資料,以消除由於雜訊所引起的圖像失真。

輪廓萃取

contour extraction

contour extraction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
contour extraction 輪廓萃取
輪廓萃取 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
輪廓萃取 contour extraction

引用網址: