QRCode

計算穩定性

computational stability

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

在計算的過程中,不因外來的各種干擾,而能保持有效計算的程度。

計算穩定性

computational stability

computational stability 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
computational stability 計算穩定度
學術名詞
海洋科學名詞
computational stability 計算穩定度
學術名詞
電機工程
computational stability 計算穩定度
學術名詞
電子計算機名詞
computational stability 計算穩定性
計算穩定性 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
計算穩定性 computational stability

引用網址: