QRCode

clump

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

一種能夠執行並行運算的序列。

clump

clump 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
clump 塊,菌塊
學術名詞
核能名詞
clump
學術名詞
林學
Clump 叢藪
學術名詞
海事
clump 破雷衛索架
學術名詞
獸醫學
clump 凝塊
學術名詞
醫學名詞
clump 細菌凝塊
學術名詞
醫學名詞
clump 細菌凝塊
學術名詞
電力工程
clump
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
clump 破雷衛索架
學術名詞
電機工程
clump
學術名詞
電子計算機名詞
clump
進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
plexus
學術名詞
醫學名詞
plexus
學術名詞
電子計算機名詞
clump
學術名詞
電子計算機名詞
plex

引用網址: