QRCode

自動定序

automatic sequencing

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指一設備在無人干預的情形下,將資訊按順序排列的能力。

自動定序

automatic sequencing

automatic sequencing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
automatic sequencing 自動定序
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
automatic sequencing 自動分序
自動定序 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
自動定序 automatic sequencing

引用網址: