QRCode

特許狀態

authorized state

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

指一種特殊工作狀態,在該狀態下程式可以調用其他狀態下不能使用的資源。

特許狀態

authorized state

authorized state 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
authorized state 特許狀態
特許狀態 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
特許狀態 authorized state

引用網址: