QRCode

Apple Macintosh個人電腦

Apple Macintosh

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【麥金塔電腦】(Macintosh)。

Apple Macintosh個人電腦

Apple Macintosh

Apple Macintosh 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
Apple Macintosh Apple Macintosh個人電腦
Apple Macintosh個人電腦 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: