QRCode

適應自動等化器

adaptive automatic equalizer

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

為依據所接收的信號,不斷地進行調整,以與通道的變化相適應的均衡器。其優點是不影響數據的正常傳輸,調節速度快而且均衡效果好。

適應自動等化器

adaptive automatic equalizer

adaptive automatic equalizer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
adaptive automatic equalizer 適應自動等化器
適應自動等化器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
適應自動等化器 adaptive automatic equalizer

引用網址: