QRCode

電弧爐變壓器

arc furnace transformer

中國大陸譯名: 电弧炉变压器
arc furnace transformer 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
arc furnace transformer 電弧爐變壓器
學術名詞
電力工程
arc furnace transformer 電弧爐變壓器
學術名詞
電機工程
arc furnace transformer 電弧爐變壓器
電弧爐變壓器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
電弧爐變壓器 arc furnace transformer
學術名詞
電力工程
電弧爐變壓器 arc furnace transformer
學術名詞
電機工程
電弧爐變壓器 arc furnace transformer

引用網址: