QRCode

聚四氟乙烯;鐵氟龍

polytetrafluoroethylene (PTFE)

polytetrafluoroethylene (PTFE) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
材料科學名詞-能源材料
polytetrafluoroethylene (PTFE) 聚四氟乙烯;鐵氟龍
學術名詞
材料科學名詞-能源材料
polytetrafluoroethylene (PTFE) 鐵氟龍
聚四氟乙烯;鐵氟龍 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
材料科學名詞-能源材料
聚四氟乙烯;鐵氟龍 polytetrafluoroethylene (PTFE)
學術名詞
藥學
聚四氟乙烯;鐵氟龍 polytetrafluoroethylene {=PTFE, Teflon}

引用網址: