QRCode

轉變退火;變態退火

transformation annealing

transformation annealing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
材料科學名詞
transformation annealing 轉變退火;變態退火
轉變退火;變態退火 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
材料科學名詞
轉變退火;變態退火 transformation annealing

引用網址: