QRCode

生長激素釋放抑制因子

somatostatin

somatostatin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
somatostatin 生長素抑制因子
學術名詞
內分泌學名詞
somatostatin 體抑素;抑體素
學術名詞
魚類
somatostatin 生長激素釋放抑制因子
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
somatostatin 釋放生長激素抑制因子
學術名詞
醫學名詞
somatostatin 生長抑制素
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
somatostatin 體抑素
學術名詞
藥學
somatostatin 生長激素釋放抑制因子;體抑素
生長激素釋放抑制因子 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
魚類
生長激素釋放抑制因子 somatostatin

引用網址: