QRCode

外分泌腺體腦下垂體前葉

exocrine adenohypophysis

exocrine adenohypophysis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
魚類
exocrine adenohypophysis 外分泌腺體腦下垂體前葉
外分泌腺體腦下垂體前葉 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
魚類
外分泌腺體腦下垂體前葉 exocrine adenohypophysis

引用網址: