QRCode

鰓神經

branchial nerves

branchial nerves 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
魚類
branchial nerves 鰓神經
鰓神經 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
魚類
鰓神經 branchial nerves

引用網址: