QRCode

玉蜀黍黃素;玉蜀黍羥黃素

zeaxanthin

zeaxanthin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
zeaxanthin 玉米黃質
學術名詞
生物學名詞-植物
zeaxanthin 玉蜀黍黃素;玉蜀黍羥黃素
學術名詞
動物學名詞
zeaxanthin 玉米黃素
學術名詞
食品科技
zeaxanthin 玉米黃質
學術名詞
獸醫學
zeaxanthin 玉米黃素
玉蜀黍黃素;玉蜀黍羥黃素 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
玉蜀黍黃素;玉蜀黍羥黃素 zeaxanthin

引用網址: