QRCode

打蛋形轉子;打蛋型風力機

wind turbine darrieus

wind turbine darrieus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電力工程
wind turbine darrieus 打蛋形轉子;打蛋型風力機
打蛋形轉子;打蛋型風力機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電力工程
打蛋形轉子;打蛋型風力機 wind turbine darrieus
學術名詞
電機工程名詞
打蛋形轉子;打蛋型風力機 wind turbine darrieus

引用網址: