QRCode

偏方面體;四角三八面體

trapezohedron

trapezohedron 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
trapezohedron 偏方面體;四角三八面體
學術名詞
地質學名詞
trapezohedron 偏方三八面體
學術名詞
物理學名詞
trapezohedron 偏方三八面體
偏方面體;四角三八面體 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
偏方面體;四角三八面體 trapezohedron

引用網址: