QRCode

烤肉,烘烤

roast

roast 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
roast 烘烤;烤肉
學術名詞
獸醫學
roast 烤肉,烘烤
學術名詞
食品科技
roast 焙,烤,烘,炙,烤肉
學術名詞
礦冶工程名詞
roast 焙燒
學術名詞
電力工程
roast 焙燒,焙燒生成物
學術名詞
電機工程
roast 焙燒;焙燒生成物
烤肉,烘烤 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
烤肉,烘烤 roast

引用網址: