QRCode

胸膜炎

pleuritis

pleuritis 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
pleuritis 胸膜炎
胸膜炎 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
胸膜炎 pleurisy; pleuritis
學術名詞
畜牧學
胸膜炎 pleuritis; pleurisy
學術名詞
獸醫學
胸膜炎 pleurisy
學術名詞
獸醫學
胸膜炎 pleuritis

引用網址: