QRCode

丘腦;視丘

thalamus (pl.thalami)

thalamus (pl.thalami) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
thalamus (pl.thalami) 丘腦;視丘
丘腦;視丘 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
丘腦;視丘 thalamus (pl.thalami)

引用網址: