QRCode

大卷

Ta Chüan

舞蹈辭典

名詞解釋:舞名;樂名。〔見雲門

大卷

TA CHÜAN

TA CHÜAN 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
TA CHÜAN 大卷
大卷 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
大卷 TA CHÜAN

引用網址: