QRCode

生物變異性;生物變異度

biological variability

biological variability 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
biological variability 生物變異性;生物變異度
生物變異性;生物變異度 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
生物變異性;生物變異度 biological variability

引用網址: